مهر ۱۰, ۱۳۹۷
خدمت سربازی فرصتی که باید به آن نگاه کرد

سربازی زمانی که باید به آن به شکل فرصت نگاه کرد

سربازی زمانی که باید به آن به شکل فرصت نگاه کرد تیتری بود که از دل این نوشته بیرون کشیدم،حتما این سری از پست را ادامه […]